digital_media_planning-dijital medya planlama reklam ajansıGlobal Reklam Ajansı olarak internet Reklamları ile hedef kitlenize ulaşır; ölçülebilir, kesin ve hızlı çözüm sağlarız.

En doğru internet reklam formatlarını kullanarak; performansa yönelik, sonuç odaklı kampanya planları ve uyguluyoruz. Reklam kampanyaları, medya planlama aşamasında markanızın hedef kitlesini göz önüne alarak kreatif görsel ve içerikleri oluştururuz. Kampanya yayın sürecini yöneterek, sonuç

larını net bir şekilde analiz eder ve size raporlarız.

Markanız adına yöneteceğimiz internet reklam kampanyaları ile yatırımınızın geri dönüşünü artarak alırsınız.

Dijital medya planlama

Dijital medya planlama dahilinde ilk olarak hedefleri net bir şekilde belirleriz. Markanızın internette hangi mesajı, hangi mecrada, hangi formatta, ne kadar sürede ve ne kadar bütçe ile iletmesi gerektiğini doğru bir şekilde tanımlıyoruz.

Stratejik Planlama dahilinde belirlediğimiz hedef kitleyi göz önüne alarak, amaçlar doğrultusunda bu kitle ile en doğru iletişimi sağlayacak kreatif mesajı belirliyoruz.

Hedef kitleye doğrudan ulaşan ve en iyi geri dönüşü veren mecraları dikkatle seçerek daha sonra bu mecralara uygun kreatif görsel ve içerikleri yaratıyoruz. Kampanya yayın sürecini dinamik olarak yönetir ve kampanya sonuçlarını size ayrıntılı bir şekilde raporluyoruz.

 Banner reklam:

Banner Reklamları, web sitesi sayfalarına yerleştirilen, statik veya dinamik (anime) reklamlardır. Birçok farklı formatta banner reklam uygulaması bulunmaktadır.

Banner kampanyaları, genel olarak CPM birim fiyatı üzerinden yani görüntüleme bazlı ücretlendirilmektedir ve İnternet Reklamcılığı kapsamında halen en popüler reklam türüdür.

Dijital Medya Planlama kapsamında, doğru seçilmiş web sitelerinde etkili ve ilgi çekici banner reklamları yayınlayarak marka, ürün ve hizmetlerinizi tanıtırız ve web sitenize aktif internet kullanıcısı çekeriz.

Banner reklamlarında tasarım ve formatın yayın yapılacak web sitesi ziyaretçilerine hitap etmesi için, banner formatlarını yayıncı segmentine uygun bir şekilde planlarız. Medya Planı kapsamında, yayıncı spesifikasyon dosyalarını göz önüne alarak, ilgi çekici, mümkün olduğu noktalarda etkileşim sağlayan ve “Tıklama Oranları” yüksek banner kampanyaları uygularız. Genel olarak tasarım ve uygulamasını gerçekleştirdiğimiz banner çeşitleri arasında, standart banner reklamları, expendable vb. etkileşimli banner reklamları, interstitial, ad corner, floating ad gibi rich-media banner formatları bulunmaktadır.

Google reklamları:

Google Arama Motoru, Pazarlama kavramı altında, reklamverenlerin kullanımı amacı ile “Adwords” reklam servisini sunmaktadır.

Google Adwords, arama motoru sonuç sayfalarında sayfa içi, en üst ve en alt alanda ve sağ kolonda reklam yayınlamayı sağlayan servistir.google adwords reklam ajansi - google adwords advertising agency

Google Reklamlarının en önemli avantajı, hedef kitlenize direkt ulaşımdır. Reklam içeriğiniz; kurum veya markanız ile ilgilenen, hizmetlerinize ihtiyaç duyabilecek potansiyel kullanıcılara gösterilir. Sadece google reklamlarına tıklayarak hedef web sitesine yönlenen kullanıcı başına ücretlendirme yapılır.

Google reklam kampanyaları kapsamında, öncelikli olarak markanızın ihtiyaçlarını ve hedeflerini saptıyoruz ve markanızın ihtiyaçlarına yönelik anahtar kelimeleri tespit ettikten sonra reklamın gösterilmesi gereken doğru kitleyi belirliyoruz. Bu kitleyi göz önüne alarak detaylı hedefleme yapar ve reklam harcaması ile en yüksek kalitede tıklama oranını elde etmeyi amaçlarız.

Facebook reklamları:

facebook reklam ajansı- facebook ads agencyFacebook Reklamları, Facebook üzerinde markanızın yada işletmenizin reklamını kolayca yapabileceğiniz çok avantajlı bir internet reklam uygulamasıdır. Facebook reklamlarında yaş, cinsiyet, medeni hal, şehir, eğitim gibi birçok hedefleme seçeneği bulunmaktadır ve böylelikle doğru hedef kitleye ulaşmamızı sağlar. Facebook reklamları tıklama başı (CPC) ve gösterim başı (CPM) olmak üzere iki türlü reklam yayınlanma seçeneğine sahiptir.

Markanız için yapacağımız detaylı hedefleme ile markanızın tanınırlığını sağlarız ve ürünlerinizin satışını arttırırız. Ayrıca markanız için oluşturacağımız uzun dönemli bir iletişim stratejisi kapsamında, Facebook Reklamları ile Facebook sayfanızda takipçi kitlesi oluştururuz ve bu kitleyi potansiyel müşteri haline getirmeyi amaçlarız.

Alteratif reklamlar:

İnternet Reklamcılığı kapsamında bulunan formatlar sürekli gelişmektedir ve yayıncı web sitelerinin kuralları dahilinde yeni internet reklam çeşitleri türetilmektedir. Bu doğrultuda, dijital medya planlama kapsamında yeni internet reklam çeşitlerinin takibi ve markaya uygun olanların planlama kapsamına alınması önem taşımaktadır.

Alternatif internet reklam uygulamaları kapsamında, sayfa giydirme olarak da tabir edilen Pageskin uygulaması, sayfanın üzerine açılan ve animasyonlardan oluşan Takeover uygulaması, sayfada bulunan video’ların içerisine entegre edilen Preroll ve benzeri uygulamalar en çok bilinenler arasında yer almaktadır. Bir diğer uygulama olan ve akıllı linkler olarak da adlandırılan linkz reklam modeli de performansa dayalı ve etkin bir uygulamadır.

Markanızın ihtiyaçları doğrultusunda, ek olarak yukarda belirtilen alternatif internet reklam uygulamalarından en etkin olanları seçerek ve bu uygulamaların görsel, anime vb. tasarımlarını yaratarak kampanya kapsamında kullanılmasını sağlıyoruz.

Takip ve raporlama:

İnternet Reklamcılığı, ekonomik, hızlı ve detaylı olarak ölçülebilir olduğundan geleneksel reklam uygulamalarından çok daha avantajlıdır.

Markanız için planlanan kampanya kapsamında, görsel reklam ve içeriklerinin hazırlanması sonucunda reklamın yayına alınması ve yayın sürecini dinamik olarak takip etmekteyiz. Reklam yayını esnasında, CTR ( Tıklanma Oranı ) ve CR ( Dönüşüm Oranı ) ve benzeri kritik önem taşıyan istatistikleri takip ederek, gerekli görüldüğü taktirde reklam hedeflemelerini dinamik olarak güncelliyoruz.

Kampanyaların yayın süreçlerinin bitiminde, tüm değerli istatistikleri size detaylı olarak raporlayarak sizinle beraber bu istatistikleri analiz ediyoruz. Yapılacak analizler sayesinde, daha sonra yapılacak İnternet Reklam Kampanyalarının performansını artırmak için, kampanya istatistiksel raporlarından faydalanırız.

[contact-form-7 404 "Not Found"][:en]as Global Advertising Agency Ads with internet reach your target audience; measurable, we provide precise and quick solution.
By using the right internet advertising formats; for performance, results-oriented campaign plans and apply. Advertising campaigns, we create visual and creative content taking into account the brand’s target audience in media planning. managing campaign delivery process, analyze and report the results to you in a clear way.
You will receive a return on your investment with increased internet advertising campaigns that we manage on behalf of your brand.
Digital media planning
We set a clear target within the first digital media planning. Your brand message in which the Internet, in which the media, in what format, how long and how much budget we need to convey to define correctly.
Considering the target audience we have identified within the Strategic Planning, will provide the most accurate for the purposes of communication with the masses we set the creative message.
choosing the direct reach to the target audience and the best return on that kind of media attention then we create the appropriate visual and creative content for these channels. We report to you in detail the results of the campaign and the campaign manages publishing processes dynamically. Banner advertising:
Banner ads,  placed on website pages, static or dynamic (animated) ads. There are many different formats of banner advertising application.
Banner campaigns are typically charged based on the view that the CPM is still the most popular type of ad unit price and scope of Internet Advertising.
under the Digital Media Planning, effective and engaging brand by posting banner ads on the right selected website, we promote your products and services on your website and we take active Internet users.
Banner ads broadcast in the design and format to appeal to website visitors to do, we plan appropriately banner formats to broadcasters segment. under the Media Plan, publishers considering the specification file, interesting, allowing interaction point where it is possible and “Clicks Rate” We apply high banner campaigns. Overall kind of banner we carry out the design and implementation of standard banner ads, etc. expendable. interactive banner ads, interstitial, name corner, a rich-media formats such as floating banner name.
Google ads:
Google Search Engine, under the marketing concept, with the aim of advertisers use “Adwords” offers advertising services.
Google Adwords, inside pages of search engine results pages, at the top and bottom area, and the right column is the service that allows you to advertise.
The most important advantage of Google ads and direct access to your target audience. Your ad content; or institutions interested in your brand, are shown to potential users who may need your services. It only costs are charged per user, which is directed to the target website by clicking the google ads.
part of the Google advertising campaigns, we detect primarily the needs of your brand and objectives and should be shown the ad Once you have identified the keywords we identify the right audience for your brand needs. These kits are made taking into account the detailed targeting and we aim to achieve the highest quality with the click-through rate of ad spend.
Facebook ads:
Facebook Ads, your business or your brand on Facebook is very advantageous Internet advertising applications that you can easily advertise. Facebook ads in age, sex, marital status, city, has many targeting options, such as education and thus enable us to reach the right target audience. Facebook ads-per-click (CPC) and per-impression (CPM) has two types of delivery options, including advertising.
We provide you with detailed targeting will make your brand recognition for your brand and would increase the sales of your products. In addition, under a long-term communication strategy will create for your brand, we create a group of followers to your Facebook page with Facebook Ads, and we aim to make this mass of potential customers.
Alteratif ads:
Internet advertising is constantly evolving formats and publishers within the scope of the rules of the website is derived from new types of Internet advertising. In this context, the appropriate follow-up and brand new kind of Internet advertising digital media planning is important to be covered by the scope of planning.
under the alternative Internet advertising applications, page dressing as a so-called the Pages application, the Takeover application consists opened onto the page and animation, integrated into the video on the page is the Preroll and similar practices are among the best known. Another application is as smart links and also called linkz advertising model is based on performance and effective implementation.
According to the needs of your brand, choosing the most effective alternative ones mentioned above in addition to Internet advertising practices and the visual of these applications, anime and so on. We offer the use of the campaign, creating the design.
Tracking and reporting:
Internet Advertising, economic, is much more advantageous than traditional advertising application is faster and more measurable.
The campaign is planned for your brand, visual advertising and the ad be taken as a result of the preparation of broadcast content and the publication process we follow dynamically. During the broadcast advertising, CTR (Clicks Rate) and CR (Conversion Rate) and other follow-critical statistics, we update dynamic ad targeting if necessary.
At the end of the broadcast of the campaign process, all valuable statistics we analyze these statistics with you and report to you in detail. Through the analysis to be done, then to improve the performance of Internet advertising campaign will be the campaign we take advantage of the statistical report.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"][:]

Trackback URL: https://www.globalajans.com/internet-reklamciligi/trackback/

Hemen Teklif Al ve Başlayalım

HEMEN ARA +90 (541) 543 21 12